Nyhedsbrev oktober 2023 | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev oktober 2023

Udgivet den 07. oktober 2023

Hæk-klipning senest udgangen af uge 42

Husk, at jeres hæk skal klippes senest udgangen af uge 42. I kan lægge hækaffald ved ”afmærkningen” på stamvejen fra på søndag den 8. oktober og frem til søndag den 22. oktober.

Vi vil endnu engang minde om, at det er vigtigt, at man får klippet hækken ind til skel ud til fællesområderne.

 

Legepladsen

Som vi orienterede om i sidste nyhedsbrev, har vi fået fjernet rutchebanen på legepladsen. Heldigvis var der også nogle aktive andelshavere, der meldte sig til opgaven med at nedtage tårnet.

De venlige andelshavere hjalp samtidig med at få udbedret de andre opgaver på legepladsen. Vi takker mange gange for arbejdsindsatsen! Det er sådanne gerninger, der gør, at foreningen – og dermed alle andre andelshavere – kan spare penge.

 

Brandadskillelse på lofterne

I sidste nyhedsbrev skrev vi også om vedligeholdelsesplanen og om en mulig udfordring med revner i brandadskillelsen på lofterne.

Omfanget af udfordringen skal nu klarlægges og vi vurderer, at det bliver for stor en opgave at bestyrelsen skal besigtige alle lofter. Vi vil i stedet bede alle andelshavere om hjælp til opgaven.

Vi kan i mange tilfælde foretage vurderingen ved hjælp af billede-materiale. Så derfor skal vi bede alle andelshavere om at gøre følgende senest 1. november 2023:

  1. Gå på loftet.
  2. Sørg for, at væggene er helt ryddet for ting og sager.
  3. Sørg for at der er lys nok på væggene.
  4. Tage et billede af væggene. Billederne skal være tydelige og tages så hele væggen kan ses (ca. 3 meter fra væggen).
  5. Sende billederne til thorsvej.slagelse@gmail.com

Bemærk: Enderækkehuse skal kun tage billede af den væg, der vender ind mod naboen).

Bestyrelsen vil herefter få billederne vurderet af fagfolk. I tilfælde af, at det vurderes, at der er revner der skal udbedres, vil andelshaverne blive kontaktet.

Hvis du har problemer med at komme på loftet, må du meget gerne henvende dig til bestyrelsen.

 

Sternbrædder

Af vedligeholdelsesplanen fremgår det også, at vi skal gennemgå sternbrædder. Det betyder, at der kommer nogen ud til alle husene og vurderer sternbrædder – både i for- og baghaver. Når de kommer ud, ringer de på – hvis der ikke er nogen hjemme, går de bare ind i baghaven.

 

El-ladestandere på p-pladserne

Bestyrelsen vil gerne have undersøgt mulighederne for at få etableret el-ladestandere på parkeringspladserne. Det kræver dog et stort forarbejde i form af undersøgelser og henvendelser til udbydere mv.

Derfor vil vi gerne have nedsat en arbejdsgruppe, som bruger lidt tid på denne opgave. Hvis du har lyst til at deltage i en sådan arbejdsgruppe, må du meget gerne henvende dig til Mille på telefon 2721 4115.