Støj og røg | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej


Støj og røg

 Alle andelshavere har pligt til at begrænse støj- og lugtgener.

Brug af TV, radio og musikanlæg mv. skal ske under hensyntagen til naboerne. Om nødvendigt skal vinduerne holdes lukkede.

Støjende værktøj (fx hække- og kantklipper, græsslåmaskine mv) bør ske under hensyntagen til naboerne og må ikke bruges mellem kl. 20.00 og 8.00.

Det er tilladt at grille i haven med både gas og kulgril dog under hensyntagen til naboerne.

Det er ikke tilladt at brænde bål. Dog er det tilladt at opsætte et mindre bålfad/bålovn. Der skal dog minimum være 3 meter til nærmeste bolig. HUSK VAND!!!