Antenne | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Antenne

Den enkelte andelshaver er selv ansvarlig for valg af antenneforbindelse.

Udgiften til antenne er ikke inkluderet i huslejen og påhviler derfor den enkelte andelshaver.

Det er Norlys, der ejer antennestikket.

Norlys har lagt fibernet i området. Andelshavere, der ønsker at få opsat fibernet i boligen, skal selv kontakte Norlys.