Generalforsamling | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Generalforsamling

En gang om året afholder foreningen en generalforsamling.

På generalforsamlingen træffes en række beslutninger om fælles anliggender, som f.eks. omfanget af udvendige vedligeholdelser, husorden, huslejens størrelse og lignende. Generalforsamlingens beslutninger er bindende for ALLE medlemmer.

Bisidder

Hvis en andelshaver ønsker det, kan denne medbringe en bisidder på generalforsamlingen. En bisidder kan ikke stille forslag og har ikke taleret på generalforsamlingen jf. vedtægterne.

Fuldmagter

Alle andelshavere har ret til at stemme på generalforsamlingen. Hver andel har to stemmer.

Hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan man give fuldmagt til en nabo. Hver andel kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt (altså fra én anden andel).

En fuldmagt kan have karakter af en generel fuldmagt eller en specialfuldmagt (læs mere herunder):

Generel fuldmagt

En generel fuldmagt angiver, at fuldmagtshaveren har adgang til at stemme på alle punkter.

Eksempel på generel fuldmagt: ”Jeg giver Peter Petersen, ret til at stemme på mine vegne vedrørende alle forhold, der kommer til afstemning på foreningens generalforsamling den 1/5-20.”

Særlig bemyndigelse
Derudover kan fuldmagten også angive specifikt, hvad der skal stemmes ja og nej til.

Eksempel på generel fuldmagt med særlig bemyndigelse: ”Jeg giver Peter Petersen, ret til at stemme på mine vegne vedrørende alle de forhold, der kommer til afstemning på foreningens generalforsamling den 1/5-20. Vedrørende punkt 4 i dagsordenen angående årsregnskab og budget skal der stemmes ja, og vedrørende punkt 7 skal der stemmes ja til forslaget angående vedtægtsændringer.”

Skabelon til fuldmagt kan udskrives her:

Specialfuldmagt

En specialfuldmagt angiver specifikt hvilke punkter på dagsorden, der gives fuldmagt til.

Eksempel på specialfuldmagt: “Jeg giver Peter Petersen, ret til at stemme på mine vegne på foreningens generalforsamling af 1/5-2020 vedrørende forslag til vedtægtsændring”.

I dette tilfælde vil fuldmagtshaveren kun kunne stemme vedrørende de i fuldmagten nævnte forhold.

I de resterende forhold, der er til afstemning på generalforsamlingen, kan der ikke stemmes jf. fuldmagt.