Forsikringer | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej


Forsikringer

Andelsforeningen har forsikringer på ejendommen samt bestyrelsesansvarsforsikring.

Den enkelte andelshaver skal selv sørge for egne forsikringer på indbo mv.

Foreningen er pt. forsikret hos Codan. Der er inden for de forskellige områder selvrisiko med forskellige beløb.

Andelsforeningen ejer forsikringen og hæfter derfor også for selvrisikoen ved udvendige skader på huset og ved skader på vvs- og elinstallationer samt skjulte rør.   

Ved indvendige skader er der en bagatelgrænse på 2.500 kr., hvilket betyder, at skader under dette beløb dækkes af andelshaveren. Dette af hensyn til begrænsning af små skader, som hurtigt vil betyde en ny præmieforhøjelse. 

På generalforsamlingen i april 2024 er der aftalt følgende ansvarsfordeling ved skader.

 

Skadesanmeldelse

Såfremt en andelshaver har en skade, som er dækket af foreningens husforsikring, skal der udfyldes en skadesanmeldelse.

Andelshaveren udfylder den første del og sender herefter videre til bestyrelsen, som sørger for at den underskrives og sendes videre til forsikringsmægler.

Gældende police