Forandringer | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Forandringer

Hvis andelshavere ønsker at foretage forandringer skal de være opmærksomme på følgende:

Alle forandringer i boligen (både indvendige og udvendige) skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger før de iværksættes. 

Anmeldelse skal sendes til foreningens mail på thorsvej.slagelse@gmail.com.

Bestyrelsen kan betinge en forandrings gennemførelse af, at andelshaveren tegner forsikring eller stiller anden passende sikkerhed for skader på ejendommen.

Der henvises til vedtægternes §10.

 

INDVENDIGE FORANDRINGER

Andelshavere må godt foretage forandringer inde i egen bolig, så længe de er udført håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med krav i byggelovgivning, lokalplaner mv.

 

UDVENDIGE FORANDRINGER

Andelshavere må ikke foretage forandringer af boligens ydre (fx af redskabsskure, hegn, halvtage, skure, varmepumper eller lignende) med mindre bestyrelsen inden arbejdet har godkendt forandringen eller medmindre det er besluttet af en generalforsamling og fremgår af foreningens husorden.