Fællesarealer og haver | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Fællesarealer og haver

Af vedtægternes §9 fremgår det, at andelshavere har pligt til at medvirke til vedligeholdelse af have mv.

Generalforsamlingen har vedtaget følgende husorden i forhold til fællesarealer og haver:

Fællesarealer

Fællesarealer (fx legepladser, græsarealer og stier) skal efterlades ryddelige.

Foreningens fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering, herunder af planter, møbler, flasker, cykler, barnevogne, legetøj, affald mv.

Haver

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde deres have, herunder hegn, havelåger, hæk og anden beplantning samt foretage ukrudtsrensning og græsslåning.

Haven må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, indbo og hårde hvidevarer.

Bestyrelsen kan beslutte at lade arbejdet udføre på andelshavers regning, hvis andelshaveren misligholder vedligeholdelsespligten.

Naturgaskasse

Naturgaskasse må males i samme farve som skur.

FLiser

På egen andel må man lægge de fliser man ønsker.

Knækfliser og sten, der afgrænser ud til fællesområder er foreningens og må ikke flyttes eller males.

Markise

Der må opsættes markise på udhænget ved havedøren. Markisen skal opsættes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og således, at udhænget ikke tager skade.

Rotter

Hvis du ser rotter på egen andel eller på fællesområderne, skal du melde det til Slagelse Kommune via deres hjemmeside.

Kattelem

Andelshavere har ret til at etablere kattelem i den nederste sektion af hoveddøren. Hoveddøren skal dog reetableres ved fraflytning.