Salg af andelsbolig | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Salg af andelsboligProcedure ved salg af andelsbolig

Såfremt du ønsker at sælge din andelsbolig skal du kontakte Spar Nords ejendomsadministration, som vil orientere dig om proceduren. Du skal ligeledes sende en besked til bestyrelsen på mail: thorsvej.slagelse@gmail.com. 

 

Venteliste
Vær opmærksom på foreningens vedtægter vedr. venteliste:

Andelshaver angiver, om vedkommende ønsker at indstille en køber til overtagelse af andelen, jf. §13 i foreningens vedtægter.

Fortrinsret til at overtage andelsboligen gives i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Den, der indstilles af andelshaver, såfremt overdragelse sker i forbindelse med bytning af bolig eller til børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre eller en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst den seneste år før overdragelsen.

2) En anden andelshaver i foreningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen.

3) En anden person, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen

4) En anden, der indstilles af den fraflyttede andelshaver.