Hvad er en andelsforening | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Hvad er en andelsforening

En andelsbolig er en mellemting mellem en lejebolig og en ejerbolig. Du har naturligvis din egen bolig, men det er andelsboligforeningen som sådan, der ejer hele ejendommen.

Medlemmerne, der kaldes andelshavere, ejer hver en andel af foreningens formue og har brugsret til den bolig, hvor de bor. Som andelshaver hæfter du ikke for mere end dit indskud.

  • Andelsboligforeningens ”grundlov” er vedtægterne.
  • En andelsboligforeningen administreres dagligt af en bestyrelse.
  • Hvert år afholdes en generalforsamling hvor en andelshaver har stemmeret til vedtagelser af forslag på dagsordenen.
 

Fællesskabet

Foreningens beboere udgør en blandet flok i forhold til alder og erhverv.

Størstedelen af beboerne er enlige med børn, pensionister eller små familier.

Fællesskabet i foreningen fungerer på frivillig basis, og her er gode muligheder for at alle kan tage aktivt del i foreningens drift og det sociale liv.