Økonomi | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Økonomi

Thorsvej Andelsboligforening har en sund økonomi, som har medført, at vi kun har haft begrænsede huslejestigninger.

Huslejen fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og den skal dække de udgifter, andelsforeningen har.

Pt. er husleje kr. 3.100,-

Ud over huslejen skal den enkelte andelshaver betale el, varme, vand, antenne og evt. finansiering af eget indskud.

Fællesudgifter

Da boligerne ejes af andelsboligforeningen, er det ikke den enkelte andelshaver, men foreningen, der betaler ejendomsskat, renovation, husforsikring og bygningernes udvendige vedligeholdelse.

Nærmere regler for vedligeholdelse står i vedtægterne.

Seneste årsregnskab

Foreningens seneste årsregnskab kan ses under dokumenter.