Småbygninger | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Småbygninger

Af lokalplanerne fremgår det, at det ikke er tilladt at opføre småbygninger (legehuse, skure mv.) på parcellerne. Det fremgår også, at bestyrelsen kan dispensere for disse regler.

Det er i generalforsamlingen besluttet, at der må opføres følgende småbygninger:

  • I haver, der vender væk fra fællesområder må opføres ét skur, drivhus eller lignende.
  • I haver, der vender ud mod fællesområder, må kun opføres bygninger, der er under 165 cm høj (fx et legehus, drivhus eller lignende).

Ovennævnte bygninger skal overholde gældende bygningsreglement og der må ikke bygges på mere end 10 m2 på andelens grund (ud over boligen).

Der må ikke opføres overdækkede terrasser eller udestuer i tilknytning til husene.

Andelshavere, der opfører småbygninger, jf. ovenfor, skal skriftligt anmelde dette til bestyrelsen senest 5 uger inden de iværksættes, jf. vedtægternes §10, stk. 4.

Denne skriftlige anmeldelse skal indeholde en redegørelse om eventuelle lovmæssige hindringer, materialevalg, korrekt opførsel, farve og generelt udseende. Dette for at sikre, at vi fremadrettet bor i en andelsforening med lovmæssigt korrekt opførte tilbygninger og at andelsforeningen har et ensartet udtryk udadtil.