Affald | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Affald

Hvor ofte du får hentet affald, afhænger af årstiden.

I sommerperioden (fra midt i maj til midt i september) hentes affald hver fredag.

I vinterperioden (fra midt i september til midt i maj) hentes affald fredage i ulige uger.

Du kan bestille afhentning af storskrald og haveaffald. Se mere på nedenstående link.

Du kan læse mere om Slagelse Kommunes affaldsordning hér.

Storskrald og haveaffald

I Slagelse Kommune bliver storskrald hentet hver 4. uge hele året. Haveaffald bliver hentet hver 2. uge i perioden fra marts til november.

Man skal dog huske at bestille afhentning. Det kan gøres via selvbetjening eller ved at ringe til Affald Plus.

På Thorsvej kan man stille storskrald og haveaffald på ved kummerne på stamvejen (på det lille stykke græs der er mellem stien og parkeringspladsen).

Man må tidligst stille det her dagen før om aftenen og det bør stilles senest kl. 5.00 på dagen.

Læs mere her, hvad der må stilles til storskrald og hvordan det skal pakkes. Her kan du også finde link til selvbetjening.

Læs mere her, hvad der må stilles til haveaffald og hvordan det skal pakkes. Her kan du også finde link til selvbetjening.

Større affaldsbeholder

Hvis man ønsker en større affaldsbeholder har du mulighed for at bestille dette. Da det betales via ejendomsskattebilletten, skal det bestilles via bestyrelsen.

Du skal selv betale for alle udgifter. Det gælder både levering af nye beholdere, merudgift ved større beholder og levering af almindelig beholder ved fraflytning. Du kan læse mere om priser og størrelser på beholdere på kommunens hjemmeside.