Bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Bestyrelsen

På Generalforsamlingen vælges en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang hver måned og behandler her alle ansøgninger og henvendelser fra medlemmerne, tager forskellige initiativer, sørger for kontakten til offentlige myndigheder m.v.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 11. april 2024 vedtaget denne Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.