Husdyr | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

Husdyr

Det er tilladt at holde hund og kat i Thorsvej Andelsboligforening – dog maksimalt to i alt. Hvalpehold udover de to dyr er tilladt én gang årligt og kun frem til salg efter max. 14 uger.

Andelshavere skal dog sikre, at husdyrene ikke er en belastning for naboerne.

Hunde skal være i snor, når de er uden for egen grund, og man skal samle hundens efterladenskaber op.

Generes du af et kæledyr, skal du gå til ejeren af dyret for at klage. Hvis klagen ingen effekt har, har du mulighed for at kontakte politiet, hvis det er en hund, der generer dig.

Hvis du oplever, at en hund eller en kat opholder sig på dit brugsretsområde, må du gerne jage dyret væk, f.eks. ved at sprøjte lidt vand på det.

 

Riveordning blandt katteejere

Katteejere indgår i en turnusordning, som skal stå for at holde legepladsen ren for ekskrementer. Troels Nielsen står for at koordinere turnusordningen og katteejerne skal rette henvendelse til Troels, så man kan blive en del af ordningen.

 

Gøen
Gøen kan være både forstyrrende og irriterende.
Du kan kontakte politiet, såfremt du bor tæt på en hund, hvis gøen generer dig.

Hvis støjen fra hunden sker gentagne gange eller er af vedholdende karakter, kan politiet give hundeejeren et påbud om at holde hunden indendørs. Politiet kan fjerne hunden, hvis påbuddet ikke hjælper.

 

Omstrejfende hunde
Af hundelovens § 3, stk. 1 fremgår det, at hunde ikke må strejfe frit omkring i byer og i områder med bymæssig bebyggelse. Enten skal hunden holdes i snor eller være ledsaget af en person, der har fuldt herredømme over hunden.

Hvis du oplever, at en hund trænger ind på din private ejendom, har du ret til at jage hunden væk; f.eks. ved at sprøjte vand på den, ifølge § 3, stk. 3 i lov om hunde.

Man må også gerne fjerne hunden, men ikke bevidst skade den.