Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 09. september 2023

Hækaffald – endnu en afhentning

Nu da vi sparer penge på container til hækaffald, har vi besluttet, at vi vil få afhentet hækaffald i oktober også. Hækken skal klippes senest udgangen af uge 42. Der vil igen blive opsat ”afmærkning”. Det sker mandag i uge 41, hvorefter der kan lægges hækaffald frem til søndag i uge 42.

Vi vil endnu engang minde om, at det er vigtigt, at man får klippet hækken ud til fællesområderne godt ind.

 

Skilte til gæsteparkeringspladserne

Vi vil gerne signalere, at der er tre parkeringspladser på gæsteparkeringen for enden af stamvejen. Derfor opsættes tre skilte med angivelse af, at det er gæste-pladser. Der opsættes også skilte på gæsteparkeringen ved nr. 1.

 

Legepladseftersyn

Som vi skrev om forleden har vi fået foretaget det obligatoriske årlige legepladseftersyn.

I kan se rapporten her: https://thorsvej-slagelse.dk/dokumenter/

Som I kan se af rapporten, er der et par ting, som skal udbedres. Bl.a. er tårnet med ruchebanen i en sådan stand, at det vurderes, at det ikke kan betale sig at reparere det, hvorfor vi har fået nedtaget ruchebanen og tårnet skal nedtages hurtigst muligt. Indtil da må det ikke anvendes!

I forbindelse med legepladsrapporten er der nogle opgaver, som vi mener, at vi selv kan løse – men vi har brug for frivillige hænder. Vi håber derfor, at der er nogle, som har lyst til at byde ind på nogle af opgaverne.

Det drejer sig om følgende opgaver:

  1. Legetårnet: Nedtagning og bortkørsel af tårnet.
  2. Kolbøttestænger: En af stammerne har dybe vindridser i toppen der giver risiko for fingerklemfælder. Den skal lukkes med elastisk fuge
  3. Gyngen: Der skal monteres en sikkerhedskæde i øverste del af gyngekæden på gyngen
  4. Legehuset: Vindskeder og sternbrædder skal fastgøres i begge ender af huset. Det skal sikres, at der ikke længere er snoreklemfælder i tagsamlingen.

Hvis du har tid, lyst og mulighed for at løse en af opgaverne, må du meget gerne skrive til foreningens mail på thorsvej.slagelse@gmail.com.

 

Vedligeholdelsesplan

På generalforsamlingen blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en professionel vedligeholdelsesplan. Den er nu udarbejdet og kan findes på hjemmesiden her: https://thorsvej-slagelse.dk/dokumenter/

Bestyrelsen har naturligvis gennemgået rapporten og vi er som udgangspunkt positivt overraskede over vurderingen.

I første omgang prioriteres udfordringen med revner i brandadskillelsen. Det er anført, at det er tilstrækkeligt at fylde revnerne med mørtel eller andet godkendt materiale, da det vil overholde de samme klassifikationskrav som selve væggen.

Omfanget af problemet skal dog først klarlægges og det skal undersøges om nogle af væggene kræver afstivning.

Denne klarlægning kan kun gennemføres ved at besigtige alle lofterne. Hvis revnerne kan klares med en fyldning med mørtel eller andet godkendt materiale, vil det blive klaret i forbindelse med besøget. Hvis der skal afstivning til, vil der blive bestilt en professionel håndværker.

Bestyrelsen laver en plan for hvornår vi kommer ud i hvert hus. I vil få besked senest 14 dage før, så I har mulighed for at lave adgang på loftet.