Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 12. juni 2023

Arbejdsgruppe

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at andelshavere kunne melde sig til at deltage i en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med eventuelle forslag til generalforsamlingen om ændring af husorden vedr. forandringer af boligens ydre.

Der er ingen andelshavere, der har meldt sig til arbejdsgruppen, hvorfor bestyrelsen konkluderer, at der ikke umiddelbart er behov for udarbejdelse af forslag.

Hvis enkelte andelshavere har forslag til ændring af husorden er de naturligvis velkomne på næste generalforsamling.

 

Ny administrator og pengeinstitut

Vi skifter administrator og pengeinstitut med virkning fra 1. juli 2023. I vil inden længe modtage et brev fra Spar Nord med et indbetalingskort til betaling for juli måneds husleje. Når I har betalt den, skal I sørge for at slette den nuværende betalingsaftale og oprette en ny via jeres bank.

 

Vedligeholdelse af haver og træværk

Det er blevet sommer og hæk og haver vokser flittigt. Vi har nogle skønne områder og det er vigtigt at de bliver ved med at fremstå sådan. Derfor vil vi vil minde om husordenen hvor der står:

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde deres have, herunder hegn, havelåger, hæk og anden beplantning samt foretage ukrudtsrensning og græsslåning.

Haven må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, indbo og hårde hvidevarer.

Vi vil også minde om, at andelshavere har pligt til at vedligeholde udvendigt træværk (skure og udhæng mv.) I kan se på hjemmesiden, hvilke farver der kan anvendes.

 

Hækaffald

Fra Sankt Hans og 14 dage frem vil det være muligt at komme af med hækaffald. Vi skriver ud og informerer om, hvor det kan smides, når vi nærmer os Sankt Hans.

Husk at få klippet hækken godt ind på den udvendige side (ud mod fællesarealer), så der er plads til bilerne på vejen.

Husk også at feje ordentligt under og langs hækken efter endt klipning

 

Bestyrelsen ønsker alle andelshavere en god sommer.