Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 10. maj 2023

Tak for god deltagelse på generalforsamlingen den 20. april.

Den ny bestyrelse har konstitueret sig og posterne blev fordelt således:

  • Else (formand)
  • Susanne (Næstformand)
  • Liselotte (Kasserer)
  • Anja (Sekretær)
  • Palle (Bestyrelsesmedlem)
  • Troels (1. suppleant)
  • Mille (2. suppleant)

På hjemmesiden er referatet fra generalforsamlingen nu tilgængeligt. Du finder det her. På hjemmesiden finder du også oplysninger om bl.a. husorden, vedtægter og om hvilke personer i bestyrelsen, du skal kontakte om praktiske forhold.

 

Ny administrator og pengeinstitut

På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi skal skifte administrator. Det arbejde går bestyrelsen nu igang med. Vi skifter med virkning fra 1. juli 2023, og I vil naturligvis høre nærmere om dette, når vi ved mere.

 

Arbejdsgruppe

På generalforsamlingen var der forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe, som skal arbejde med eventuelle forslag til generalforsamlingen om ændring af husorden vedr. forandringer af boligens ydre.

Anja deltager fra bestyrelsen i denne arbejdsgruppe, og hvis du har lyst til at deltage, må du meget gerne henvende dig til hende på telefon 2326 1175.

 

Mail fra foreningen

Vi har fået nogle henvendelser fra andelshavere, som ikke har fået mails fra foreningen. Det kan skyldes, at mailen lægger sig i “spam/uønsket post”. Man kan sætte mailen op således at mails fra foreningen ikke havner i denne postkasse. Hvis I ikke modtager mails fra foreningen, må I meget gerne skrive en mail til thorsvej.slagelse@gmail.com. Der bliver lagt en seddel i alle postkasserne om dette, hvis der er nogen, der ikke modtager mailen om nyhedsbrevet.

 

En gæsteparkeringsplads reserveres indtil videre om torsdagen

Vi har fået en henvendelse fra det firma, der håndterer affald i Slagelse Kommune. Skraldemændende har svært ved at komme til nogle af husene. Det skyldes at rampen ved nr. 18 er for stejl i forhold til arbejdsmiljøregler. Vi har derfor en forpligtelse til at sikre en adgangsvej til husene 40-44 og 16-20.

Da det forventes, at der kommer en ny affaldsordning i Slagelse Kommune i løbet af 2024, har vi besluttet, at vi afventer hvad denne ordning medfører, før vi beslutter, hvordan vi skal løse problemstillingen. Vi er dog nødt til at gøre noget nu, og indtil videre løses problemet ved at dem, der har parkeringspladsen ved siden af nr. 10 hver torsdag parkerer på en af gæsteparkeringspladserne, således, at der er plads til at skraldemændende kan komme forbi på stien dér.

En af gæsteparkeringspladserne ved nr. 1 vil derfor blive reserveret til dem i et nærmere bestemt tidspunkt fra torsdag til fredag morgen. Der vil blive opsat et skilt.

 

Mange hilsner fra Bestyrelsen