Nyhedsbrev fra bestyrelsen – februar 2021 | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – februar 2021

Udgivet den 05. februar 2021

Læs bestyrelsens nyhedsbrev for februar 2021.

Det er trange tider ang både bestyrelsesarbejde og generalforsamling på grund af Covid19 situationen.

 

Vi har på det sidste måttet annullere to bestyrelsesmøder, og det mest nødvendige bliver aftalt på telefon.

 

Derfor må vi indstille os på, at generalforsamlingen er udskudt på uvis tid, – men vi krydser fingre for at kunne afholde en generalforsamling sidst på sommeren.

 

Dette medfører at regnskab med budget og værdiansættelse vil blive udsendt til andelshavernes godkendelse og underskrift. Nærmere herom senere.

 

Valg af bestyrelse vil ligeledes være udskudt til generalforsamlingen.

 

Vi har i den seneste tid, fået tiltagende problemer med manglende p-pladser. Der er utilfredshed blandt de beboere med kun en bil over, at de ikke kan få plads, når de kommer hjem sidst på dagen. Der har været planer om anlæggelse af p-pladser mellem sti og nr. 19, hvor der pt. er et busket. Dette vil vi gerne have andelshavernes accept til ved den kommende generalforsamling, så det hurtigt kan sættes i gang.

 

Det er pt. et problem med parkering langs Stamvejen, idet at græsset og kantstenene bliver beskadiget, så vi henstille til at man så vidt det er muligt prøver at undlade dette.

 

Der er i øjeblikket gang i hushandlerne, idet tre boliger enten er handlet eller ved at blive det.

 

Vi har på det sidste fået flere henvendelser om optagelse på ventelisten.

 

Vi er blevet opmærksomme på, at nogle enkelte andelshavere har monteret genstande på vedligeholdelsesfrie bygningsdele, såsom gavle, sternbrædder, vinduer og døre.

 

Vi må gøre opmærksom på, at dette ikke er acceptabelt og vil kunne medføre krav om erstatning.

 

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen