Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 09. juni 2022

Fast parkeringsplads

36 ud af vores 38 andele har valgt at betale for reservation af en parkeringsplads.

I den sidste tid har et par flinke andelshavere været i gang med at opsætte beslag og skilte, og dette arbejde er afsluttet i dag (den 9. juni). Fællesskiltet i starten af Thorsvej bliver opsat inden længe.

De nye parkeringsregler vil derfor gælde fra og med i morgen fredag den 10. juni kl. 12.00.

Hvis I logger ind på vores hjemmeside, vil I kunne se en oversigt over parkeringspladserne.

 

Vi har brug for hjælp

I sidste nyhedsbrev meldte vi to arbejdsopgaver ud:

  • Opretning af stien mellem nr. 2 og nr. 10 samt opretning af fliser ved trapperne.
  • Rydning af sti mellem nr. 50 og nr. 52, så der kan åbnes mod Baldersvej, så eventuelle gæster, der skal parkere på Baldersvej, kan benytte stien.

Der er desværre ikke kommet ret mange tilmeldinger, og vi vil derfor endnu engang bede jer overveje, om I ikke kunne melde jer til en arbejdsopgave, så vi undgår at skulle betale for dyr arbejdskraft.

Forudsætningen for at vi kan beholde en lav husleje er jo, at vi kan spare på fællesudgifterne. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi er fælles om at udføre et stykke arbejde for foreningen.

Vi håber, at der er nogle stykker, som vil give en hånd med i det omfang, man synes man har tid og kræfter til.

Skriv på thorsvej.slagelse@gmail eller henvend jer til Troels (tlf. 22 39 05 18).

 

Klipning af hæk

Husk at alle hæksider, der grænser ud mod fællesarealerne, ifølge husordenen skal klippes ind til skel og max højde 180-200 cm inden Sct. Hans.

Hvis en andelshaver forsømmer sin pligt til at klippe hækken, kan bestyrelsen ifølge vedtægterne § 9 pålægge andelshaveren at udbedre dette indenfor en frist på 1-2 uger. Sker det ikke indenfor fristen, kan bestyrelsen få arbejdet udført for andelshaverens regning.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen