Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 26. maj 2022

 

 

Fast parkeringsplads

Vi har i den sidste tid haft travlt med at udarbejde en oversigt over fordeling af parkeringspladser. Det har vi naturligvis gjort ud fra de tilbagemeldinger med prioriterede ønsker, vi har modtaget. Vi er også i gang med at indhente tilbud på parkeringsskilte og inden længe melder vi ud om:

  • hvilken fast plads der bliver reserveret til den enkelte andel, hvis dette ønskes
  • hvad det vil koste for den enkelte andelshaver at få reserveret en fast plads

 

Haveaffald

Husk at alle hæksider, der grænser ud mod fællesarealerne ifølge husordenen skal klippes ind til skel inden Sct. Hans.

I perioden 10/6 til 1/7 vil det være muligt at smide sit have- og hækaffald på jorden i det område, hvor containeren plejer at stå.  Vi undlader containeren i år, og har i stedet bestilt en vognmand, som efter den 1/7 ”grabber” alt haveaffaldet væk.

  

Arbejdsopgaver

I stedet for at annoncere en bestemt arbejdsdag (hvor det kan være svært at samle folk) vil vi prøve at melde forskellige opgaver ud. Vi har jo mange opgaver, som ved fælles hjælp sagtens kan udføres af andelshaverne selv, og derved kan foreningen spare en del penge.

De første opgaver vi melder ud er:

  • Opretning af stien mellem nr. 2 og nr. 10 samt opretning af fliser ved trapperne.
  • Rydning af sti mellem nr. 50 og nr. 52, så der kan åbnes mod Baldersvej, så eventuelle gæster, der skal parkere på Baldersvej, kan benytte stien.

Hvis I vil være med til at spare foreningen for penge og samtidig få nogle hyggelige timer sammen med naboerne, så skriv på thorsvej.slagelse@gmail.com eller henvend jer til Troels (tlf. 22 39 05 18), som vil være tovholder på disse opgaver.

Vi håber, der er mange, som vil byde ind med arbejdskraft og husk at jo flere, der melder sig – jo lettere bliver det.

 

Problemer med afhentning af affald

Der har gennem længere tid været problemer med Remondis (firmaet som henter affald), når de henter affaldsvognene fra husene nr. 10, 8, 6, 4 og 2. Her vil de gerne benytte brandstien ved gavlen til nr. 10.

Det har i nogle tilfælde betydet at den yderst parkerede bil er blevet ridset, fordi skraldemændene går med 2 affaldsvogne ad gangen og derved er kommet til at slingre ind i en bil.

Ifølge Slagelse Kommune er der indgået aftale med Remondis om at skraldemændene ikke må benytte brandstien, men at de skal gå forbi nr. 16.

Vi håber naturligvis, at Remondis fremover vil respektere denne aftale, så vi undgår flere problemer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen