Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 06. november 2022

Området ved nr. 19
Vi har i løbet af de sidste måneder fået etableret en rigtig god gæsteparkeringsplads. En stor flok andelshavere knoklede i nogle weekender med at flytte jord, lægge kantsten og græsarmering. Dejligt at så mange gav en hånd med, så vi kunne holde omkostningerne nede. Vi håber, at alle er glade for de 3 ekstra pladser til gæster. Vi går nu snart i gang med at plante en hæk rundt om parkeringspladsen.
.

Parkering af trailere
Vi gør opmærksom på, at gæsteparkeringen er til biler og ikke til trailere. Det er ligeledes heller ikke tilladt at parkere sin trailer i sin reserverede bås og derefter parkere sin bil i gæsteparkeringen. Når vi har så få parkeringspladser, som vi har, må vi insistere på, at alle de reserverede pladser og alle gæsteparkeringspladser er til biler og ikke til trailere. De må fortsat kun sættes på græsset ved siden af parkeringspladserne eller på græsset ved fællesskuret.

Vedligehold af træbeklædning
På nogle af vores udhuse har der været problemer med træbeklædningen, som har været i en meget dårlig stand. Vi har nu udskiftet beklædningen på 2 af udhusene, og vi har planer om at gå en runde for at få et overblik over problemets omfang. Derefter vil vi lave en plan for udskiftning af de træbeklædninger, som trænger.

Gasfyrsservice
Vi vil indgå en aftale med H.P. Christensen om påbegyndelse af serviceeftersyn af vores gasfyr fra januar 2023.

Husk at rense tagrender
Der er i løbet af efteråret blæst en masse blade af træerne. En god del af disse ligger nu i vores tagrender. Derfor denne reminder: husk at rense jeres tagrender. Vær opmærksom på, at den enkelte andelshaver selv er ansvarlig for eventuelle vandskader, som skyldes tilstoppede tagrender.

Hilsen bestyrelsen