Nyhedsbrev fra bestyrelsen | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Udgivet den 12. september 2022

Der er brug for arbejdende hænder i den kommende weekend 16-17-18. september

Som I sikkert har set, er buskene for enden af stamvejen blevet fjernet. Vi har nu planer om at fjerne noget af muldjorden, fylde op med stabil, lægge nogle græsarmeringsfliser og til sidst græs, så vi får tre gode gæsteparkeringspladser.

For at gøre det så billigt som muligt, skal vi selv lave en del af arbejdet. Pernille og Thomas er tovholdere på projektet, og der er virkelig brug for mange ekstra hænder til at tage fat. På et tidspunkt vil der også blive brug for biler og trailere til at køre jord væk.

Forudsætningen for at holde udgiften indenfor vores budgetramme er, at der er folk og biler nok til at lægge kantsten, køre jord væk, lægge armeringsfliser m.m. Hvis vi ikke kan lave arbejdet selv, vil vi få en større ekstraregning, og den er der jo kun os andelshavere til at betale.

Da forslaget om at lave de ekstra pladser blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år, var der stor tilslutning til at hjælpe med opgaven. Derfor forventer vi også, at I møder frem og hjælper med det I nu kan. Vi vil jo alle glæde af at få nogle ekstra pladser til gæster, hjemmepleje m.m.

Vi starter allerede i førstkommende weekend. Ring til Pernille på tlf. 2617 9309 og aftal nærmere.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Den 7. september afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skulle tage stilling til, om vi skal give Norlys en etableringsgodkendelse til at lægge fibernet ned i vores område. Selvom vejret den aften ikke viste sig fra sin bedste side, var der heldigvis mange, der mødte op for at afgive deres stemme. Tak for det.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal, så inden længe vil Norlys gå i gang med at lægge fibernet ned her i området.

Når referatet fra generalforsamlingen er blevet godkendt, vil vi naturligvis sende det ud til alle andelshavere. Vi mangler også et svar fra Norlys, om der skal betales leje af ubenyttet udstyr/ fiberforbindelse. Dette svar sender vi også ud sammen med referatet.

 

Installation af varmepumper

Vi har i bestyrelsen fået nogle henvendelser om installation af varmepumper.

Bestyrelsen har i den forbindelse rådført sig med ABF’s juridiske afdeling, og deres svar er, at installation af en varmepumpe anses som en væsentlig ændring af boligens ydre. De henviser til § 10, stk. 4 i vedtægterne.

Afhængig af model og placering for varmepumpen er der risiko for, at der kan opstå støjproblemer til gene for naboerne. Derfor anses installation af varmepumpe som et emne, der vedrører alle andelshavere i foreningen, og det er derfor et emne, der kun kan løftes på en generalforsamling.

Bestyrelsen har pt. ingen planer om at formulere et forslag angående varmepumpe. Men ifølge vedtægternes § 21 stk. 3, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis 1/4 af andelshaverne ønsker det. En indkaldelse forudsætter selvfølgelig, at der er formuleret et forslag der kan stemmes om.

 

Facebook

Vi vil gøre opmærksom på, at der findes en gruppe på facebook, som hedder Andelsforeningen Thorsvej. Siden administreres af nogle af andelsforeningens beboere, og her er der mulighed for at beboerne kan “snakke sammen” på en nem og hurtig måde. Det giver en rigtig god mulighed for kommunikation imellem beboerne, og bestyrelsen kan kun anbefale at man tilmelder sig denne gruppe.