Nyhedsbrev fra bestyrelsen 8. februar 2022 | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 8. februar 2022

Udgivet den 08. februar 2022

Læs bestyrelsens nyhedsbrev her.

Sæt kryds i kalenderen
Ifølge vedtægterne skal vi afholde generalforsamling hver år inden 1. maj. Det kunne på grund af corona ikke lade sig gøre i 2021, og derfor blev det udsat til august måned. I år ser det ud til at der ikke er nogle restriktioner, og derfor regner vi med, at vi kan afholde generalforsamling den 28. april, så sæt kryds i kalenderen, så vil vi senere sende nærmere besked om tid og sted. Hvis der er er nogle forslag til generalforsamlingen, kan I allerede nu sende dem til bestyrelsen.

Fælles arbejdsdage
Vi har planlagt at afholde en fælles arbejdsdag lørdag den 7. maj, Hvis I har nogle forslag til arbejdsopgaver der kan/bør udføres, så skriv det til os på mailen. Vi håber at rigtig mange har lyst til at give en hånd med.

Der er mange projekter vi andelshavere selv kan lave og herved spare en del penge, som vil pynte på regnskabet. Det er dyrt hver gang, vi skal ud og købe professionelle firmaer til at udføre et stykke arbejde, så hvis vi ved fælles hjælp kan oprette nogle fliser, plante nogle hækplanter, lappe nogle huller i asfalten, feje nogle blade sammen, o.s.v., så betyder det noget. Samtidig er det jo nogle hyggelige dage, hvor vi på kryds og tværs får snakket med hinanden.

Arbejdsgruppe (parkering)
I efteråret 2021 nedsatte vi i bestyrelsen en arbejdsgruppe, som skal komme med løsningsforslag til vores parkeringsproblemer. Gruppen består på nuværende tidspunkt af: Pernille, Ole, Palle N., Jacob og Anita.
Gruppen arbejder stadigvæk ihærdigt med at finde forslag til nogle gode og brugbare løsninger.
Vi glæder os til at se resultatet af deres arbejde og håber efterfølgende, at vi i bestyrelsen på et oplyst grundlag kan udarbejde forslag til behandling på en generalforsamling.

Oprettelse af “handymanteam”
Når andelshaverne henvender sig til bestyrelsen på grund af en eller anden skade indenfor eller udenfor på huset, vil det være godt, hvis vi kan trække på nogle af de kompetencer, der findes i foreningen. Vi håber derfor, at det kan lade sig gøre at samle et lille “handymanteam” (folk, der kan noget med el, kloak, fyr, radiatorer, tag, vinduer, træværk, murværk m.m.), som vi kan rådføre os med i forhold til skaden, inden vi sender den videre til udbedring hos et professionelt firma. Vi vil derfor opfordre alle, der har lyst til at være med i dette arbejde til at henvende sig til Daniel.