Nyhedsbrev fra bestyrelsen 26. september 2021 | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 26. september 2021

Udgivet den 26. september 2021

Læs bestyrelsens nyhedsbrev her.

Nedsættelse af arbejdsgruppe

På generalforsamlingen den 18. august blev det foreslået, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med at løse nogle af de problemer vi har i forbindelse med vores parkeringsområder. Bestyrelsen har udarbejdet et kommissorium, som denne gruppe skal arbejde udfra, og vi opfordrer nu de andelshavere, som er interesseret i at arbejde med opgaven, til at melde sig til Troels, som bliver formand for arbejdsgruppen.

Vi vedhæfter kommissoriet her, så I kan se, hvad opgaven går ud på.

 

Opretning af sti og fliser

På regnskabet for 2021 er der budgetteret med en udgift på 75.000 kr. til opretning af stien mellem nr. 2 og nr. 10 samt til opretning af sten og fliser ved diverse trapper. I samråd med Grøn Vækst har bestyrelsen vurderet, at det er et arbejde, vi godt selv kan udføre. Vi har derfor valgt at udsætte det til en arbejdsdag i foråret 2022. Vi håber så, at der melder sig rigtig mange arbejdsivrige beboere, så vi kan spare denne udgift på budgettet.

 

Snerydning og saltning

Vi har indgået aftale med Grøn Vækst vedrørende snerydning og saltning, så vi forventer at det ligesom de forrige år bliver udført til alles tilfredshed.

 

Ved forandringer af andelsboligerne

Der bliver løbende lavet rigtig mange forbedringer og moderniseringer i vores andelsboliger. De blev opført i starten af firserne og mange har siden gennemgået eller vil gennemgå en større modernisering. Husk dog at alle forandringer i andelsboligen ifølge § 10 i vedtægterne skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger, inden de iværksættes.

 

Dispensation ved flere end 2 husdyr

På generalforsamlingen den 18. august blev det vedtaget, at man fremover kun må have højst 2 husdyr (hund/kat). De andelshavere, som på nuværende tidspunkt har flere end 2 husdyr, skal meddele dette til bestyrelsen, så der kan blive givet en dispensation.

 

Husk efterårsklipningen

Vi håber, at I alle nyder det skønne efterårsvejr, og at I også lige husker at få klippet hæksiderne ud mod fællesarealerne ind til skel. Dette skal ifølge vedtagelsen på sidste generalforsamling ske inden udgangen af uge 42

 

Riveordning for katteejerne

Og til sidst en bøn til alle katteejere. På sidste generalforsamling vedtog man også at etablere en riveordning på legepladsen. Troels vil gerne organisere arbejdet, men endnu har ingen katteejere henvendt sig til ham. Vi vil derfor på det kraftigste appellere til katteejerne om at være med til at fjerne deres dyrs efterladenskaber, så legepladsen kan benyttes af de børn, den er tiltænkt.