Nyhedsbrev fra bestyrelsen – maj 2024 | A/B Thorsvej

A/B Thorsvej

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – maj 2024

Udgivet den 28. maj 2024

Vedligeholdelse af haver og træværk

Det er blevet sommer og hæk og haver vokser flittigt. Vi har nogle skønne områder og det er vigtigt at de bliver ved med at fremstå sådan. Derfor vil vi vil minde om husordenen hvor der står:

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde deres have, herunder hegn, havelåger, hæk og anden beplantning samt foretage ukrudtsrensning og græsslåning.

Haven må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, indbo og hårde hvidevarer.

Vi vil også minde om, at andelshavere har pligt til at vedligeholde udvendigt træværk (skure og udhæng mv.) I kan se på hjemmesiden, hvilke farver der kan anvendes.

 

Hækaffald

I perioden fra fredag den 21. juni til mandag den 8. juli vil det være muligt at komme af med hækaffald. Der vil blive opsat en afspærring ved stamvejen i lighed med tidligere år.

Husk at få klippet hækken helt ind på den udvendige side (ud mod fællesarealer), så der er plads til bilerne på vejen.

Husk også at feje ordentligt under og langs hækken efter endt klipning.

 

Arbejdsopgaver

I sidste nyhedsbrev meldte vi nogle arbejdsopgaver ud. Vi fik heldigvis en række henvendelser om hjælpende hænder, og de fleste af opgaverne blev udført uden udgifter for alle andelshavere.

Tak for hjælpen til dem, der bidrog!

Vi har nu igen en lille portion opgaver, som vi håber at få hjælpende hænder til:

  1. Opretning af fliser på nogle af stierne. Det drejer sig om et par trapper, hvor der er enkelte sten, som skal rettes op. Vi har et par dygtige herrer, som gerne vil supervisere et par unge stærke mænd/kvinder.
  2. Reparation og flytning af blomsterkumme, som er gået i stykker.
  3. Forskønnelse af blomsterkummer – maling og ny beplantning
  4. Vanding af blomsterkummerne på stamvejen, hvis vi får en tør sommer

I må meget gerne skrive til bestyrelsen på thorsvej.slagelse@gmail.com hvis I ønsker at hjælpe med én eller flere af disse opgaver. Herefter hører I fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsen ønsker alle andelshavere en god sommer.