Klager

Har man klager, som bestyrelsen skal tage sig af, skal de sendes skriftligt til bestyrelsen - enten i formandens postkasse eller på mail .

Bestyrelsen opfordrer andelshavere til at bevare den gode tone mellem naboer og øvrige andelshavere og opfordrer ligeledes til selv at løse eventuelle stridigheder inden bestyrelsen inddrages.