Hæk

Der er plantet avnsbøg ved alle andele.

Bestyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at avnsbøghækken udskiftes med ligusterhæk, hvis man kan opnå en rimelig ensartethed.

Hækhøjde
Hegnsynsloven gælder som udgangspunkt ikke inden for vores egen matrikel. Dette betyder, at hækken kan klippes i den ønskede højde.

Hække mellem to boliger kan også klippes i den ønskede højde, såfremt naboerne kan enes om dette.

Såfremt to naboer ikke kan enes om højden, er det hegnsynslovens bestemmelser der gælder. Den siger, at hækken skal være mellem 1,80 - 2,00 meter høj.

Hækklipning
En gang årligt bestilles en container til haveaffald. Den er opstillet i ca. 2 uger i forbindelse med Sankt Hans.

Det er den enkelte andelshaver, der skal sørge for hækklipning og hækkene omkring haverne må ikke være højere end 1,80 - 2,00 meter, og de skal være velholdte.

Ved grov misligholdelse af ovenstående kan bestyrelsen ifølge vedtægterne § 9 pålægge den enkelte andelshaver indenfor en frist på 1-2 uger at udbedre dette. Sker det ikke indenfor fristen, kan bestyrelsen få arbejdet udført for andelshaverens regning.