Fællesarealer og haver

Af vedtægternes §9 fremgår det, at andelshavere har pligt til medvirke til vedligeholdelse af have mv.

Generalforsamlingen har vedtaget følgende husorden i forhold til fællesarealer og haver:

Fællesarealer
Fællesarealer (fx legepladser, græsarealer og stier) skal efterlades ryddelige.

Foreningens fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering, herunder af planter, møbler, flasker, cykler, barnevogne, legetøj, affald mv.

Haver
Andelshaverne har pligt til at vedligeholde deres have, herunder hegn, havelåger, hæk og anden beplantning samt foretage ukrudtsrensning og græsslåning.

Haven må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, indbo og hårde hvidevarer.

Bestyrelsen kan beslutte at lade arbejdet udføre på andelshavers regning, hvis andelshaveren misligholder vedligeholdelsespligten.