Antenne

Den enkelte andelshaver er selv ansvarlig for valg af antenneforbindelse.

Udgiften til antenne er ikke inkluderet i huslejen og påhviler derfor den enkelte andelshaver.

Det er Stofa, der ejer antennestikket.