Procedure ved salg af andelsbolig

Såfremt du ønsker at sælge din andelsbolig skal du følge DEAS procedure for overdragelse af andelsboliger. Den finder du på Deas' hjemmeside.

Energiattest
Vær opmærksom på, at der skal udarbejdes lovpligtig energiattest. Udgiften til dette afholdes af sælger. Foreningen har indhentet tilbud på udarbejdelse af energiattest, og vi anbefaler derfor at I anvender LKH Rådgivning, som tilbyder udarbejdelse af energiattest til kr. 3.500 (inkl. moms, gebyrer og licenser). I kan bestille LKH rådgivning ved at klikke på navnet.

Venteliste
Vær også opmærksom på foreningens vedtægter vedr. venteliste:

Andelshaver angiver, om vedkommende ønsker at indstille en køber til overtagelse af andelen, jf. §13 i foreningens vedtægter.

Fortrinsret til at overtage andelsboligen gives i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Den, der indstilles af andelshaver, såfremt overdragelse sker i forbindelse med bytning af bolig eller til børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre eller en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst den seneste år før overdragelsen.

2) En anden andelshaver i foreningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen.

3) En anden person, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen

4) En anden, der indstilles af den fraflyttede andelshaver.