Hvad er en andelsforening

En andelsbolig er en mellemting mellem en lejebolig og en ejerbolig. Du har naturligvis din egen bolig, men det er andelsboligforeningen som sådan, der ejer hele ejendommen.

Medlemmerne, der kaldes andelshavere, ejer hver en andel af foreningens formue og har brugsret til den bolig, hvor de bor. Som andelshaver hæfter du ikke for mere end dit indskud.

  • Andelsboligforeningens ”grundlov” er vedtægterne.

  • En andelsboligforeningen administreres dagligt af en bestyrelse.

  • Hvert år afholdes en generalforsamling hvor en andelshaver har stemmeret til vedtagelser af forslag på dagsordenen.