Udhuse, skure og legehuse

Af lokalplanene fremgår det, at det ikke er tilladt at opføre småbygninger (legehuse, skure mv.) på parcellerne. Det fremgår dog også, at bestyrelsen kan dispensere for disse regler.

Såfremt man ønsker at opføre et skur/legehus på parcellen, kan man sende en ansøgning til bestyrelsen med angivelse af:

  • Tegning med placering på grunden
  • Tegning med angivelse af mål
  • Materialeanvendelse
  • Anvendelsesformål

Som udgangspunkt giver bestyrelsen kun dispensation til bygninger under 10 m2 til boliger der vender væk fra fællesområder og veje, hvilket betyder, at det normalt kun er 1-plans boliger, der kan få dispensation.

Andre boliger er dog velkomne til at sende en ansøgning (hvis man f.eks. søger om opførsel af mindre halv-bygning op ad væg).