Reparation mv.

I tilfælde af problemer med elektricitet, kloak, fyr mv. kan bestyrelsen kontaktes:

Pt. er kontaktpersoner vedr. reparationer:

  • Palle - tlf. 53 44 33 25
  • Daniel - tlf. 22 66 46 26

Kontakt til reparatører kan kun ske efter aftale med bestyrelsen.

Hvis en andelshaver kalder en reparatør uden at det er aftalt med en af kontaktpersonerne eller evt. et bestyrelsesmedlem, er det for egen regning.

Evt. ekstraomkostninger til slamsugning pga. tildækkede brønddæksler, påhviler andelshaveren.

Bestyrelsen opfordrer i øvrigt beboerne til at søge at afhjælpe problemerne selv først. Spørg eventuelt en nabo eller familie om hjælp ved problemer med radiatorer, tilstoppet toilet, udskiftning af sikringer osv.